Άλλος ένας ικανοποιημένος πελάτης αποκόπτεται από την παλιά και κοστοβόρα εγκατάσταση, τοποθετώντας νέο εξελιγμένο λέβητα Ιταλίας.