Μαζί και στην θέρμανση των κοινωνικών εκδηλώσεων σας !!!